Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

PUNKT KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

I CZŁONKÓW ICH RODZIN

działający przy

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W LISIEJ GÓRZE

Czynny w każdy poniedziałek od 15:45 – 17:45

w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze przy Poradniach Dziecięcych

Tel: 695 881 192

Telefon czynny w godz. pracy punktu

Skip to content