Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Rodzinny Dom Pomocy „Pogodna Jesień”

Rodzinny Dom Pomocy „Pogodna Jesień”

ul. Sucharskiego 3A, 33-140 Lisia Góra.

Kontakt:
tel. 783 783 420 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)

Rodzinny dom pomocy w Lisiej Górze stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych, przeznaczonych dla osób starszych, które mają problemy z samodzielną egzystencją, a nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Atutem rodzinnego domu pomocy jest fakt, iż jest on przeznaczony dla nie więcej niż ośmiu osób i nie przybiera formy instytucji. Dzięki temu tworzy klimat i atmosferę domowego ogniska, zapewniając kontakt ze środowiskiem oraz bliskość rodziny i przyjaciół.
Dom zapewnia miejsce pobytu, wyżywienie oraz utrzymywanie czystości. Usługi opiekuńcze obejmują udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:

  • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
  • opiekę higieniczną,
  • pomoc w korzystaniu z świadczeń zdrowotnych oraz zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • kontakty z otoczeniem,
  • organizację czasu wolnego,
  • pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz innych artykułów osobistego użytku.

Warunki bytowe: budynek bez barier architektonicznych, pokoje dwu i jedno osobowe usytuowane na parterze. Pokoje wyposażone w łóżka, szafy, szafki nocne, krzesła i stół. Każdy pokój posiada kącik sanitarny (umywalka, szafka z lustrem). Łazienka i toaleta przypada na 4 osoby wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie. Kuchnia wyposażona w meble i sprzęt AGD. Ponadto w RDP jest pokój gościnny, jadalnia, dyżurka opiekuna, pokój do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza. Dostępność do drobnych posiłków i napoi w ciągu dnia. Możliwość spożywania posiłków w pokojach w razie potrzeby karmienie.
Osoba, która wymaga całodobowych usług bytowych i opiekuńczych, jest kierowana na pobyt stały lub okresowy do rodzinnego domu pomocy na swój wniosek lub za swoją zgodą, na wiosek opiekuna prawnego.
Ustalając odpłatność od osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy, należy stosować zasady określone w art. 61 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wysokość miesięcznej odpłatności, przekazywana osobie prowadzącej rodzinny dom pomocy, jest określona w decyzji w sprawie skierowania do takiego domu.

Obecnie koszt pobytu w RDP wynosi:

  • pokój jednoosobowy – 5300 zł na miesiąc
  • pokój dwuosobowy – 5100 zł na miesiąc

 

 

Odwiedziny mieszkańców RDP „Pogodna Jesień”

Grupa Młodzieżowa Caritas z wizytą w Rodzinnym Domu Pomocy „Pogodna Jesień”.

Kolęda w Rodzinnym Domu Pomocy „Pogodna Jesień”

 

Odwiedziny Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie im. z życzeniami świątecznymi i słodkimi upominkami dla mieszkańców RDP Pogodna Jesień

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkanki Rodzinnego Domu Pomocy „ Pogodna Jesień” wykonały własnoręcznie stroiki świąteczne.

 

Skip to content