Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ponad 10 milionów dla Gminy Lisia Góra

Wójt Arkadiusz Mikuła i Poseł na Sejm RP

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś – w poniedziałek 30 maja -wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy w całym kraju otrzymały dofinansowanie na łącznie ponad 30 mld zł. Gmina Lisia Góra otrzymała 10 142 050 zł  pieniądze te przyznane zostały na 3 wnioski.

Wniosek 1 : Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra

Inwestycja dotyczy 3 zadań:

  1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 1560/1 w miejscowości Zaczarnie o trzy stale dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszącymi, wyposażeniem, z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Kwota: 3 690 000,00 zł

Dotacja: 3 136 500,00 zł

  1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 1835 w miejscowości Łukowa o dwie sale dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszącymi, wyposażeniem,  z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Kwota: 2 600 000,00 zł

Dotacja: 2 210 000,00 zł

  1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej na działce nr 315 i 319/4  w miejscowości Breń o salę gimnastyczną z zapleczem – III etap prace wykończeniowe, a także wyposażenie sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu oraz odnowienie elewacji istniejącego budynku szkoły.

Kwota: 1 725 000,00 zł

Dotacja: 1 466 250,00 zł

Razem: 8 015 000,00 zł

Razem dotacja:  6 812 750,00 zł

  

Wniosek 2: Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr 389/6 w miejscowości Brzozówka – świetlicy sportowej z zapleczem technicznym, sanitarnym i garażowym.

Kwota: 1 800 000,00 zł

Dotacja: 1 530 000,00 zł

 

Wniosek 3: Modernizacja  infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lisia Góra

Inwestycja dotyczy 2 zadań:

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchnią ścieralną z mieszanki mineralno-alfaltowej wraz z elementami odprowadzania wód opadowych na działce nr 1319 w miejscowości Lisia Góra w km 0+000-0+802. Przedmiotowa droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną nr G724K – skrzyżowanie istniejące. Droga wewnętrzna w stanie istniejącym posiada nawierzchnię żwirową, mieszczącą się w szerokości działki nr 1319. Przebudowa drogi  ma na celu poprawę jakości obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ( ul. Bema).

Kwota: 1 510 000,00 zł

Dotacja: 1 434 500,00 zł

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1406/3 w miejscowości Stare Żukowice w km 0+000-0+359. W zakresie przebudowy projektuje się wykonanie nawierzchni z ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną nr G726K oraz powiatową nr P1371K – skrzyżowanie istniejące. Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową oraz żwirową, mieszczącą się w szerokości działki nr 1406/3

(Stare Żukowice – Cmentarz).

Kwota: 384 000,00 zł

Dotacja: 364 800,00 zł

 

Razem: 1 894 000,00 zł

Dotacja: 1 799 300,00 zł

Szczególne podziękowania należą się posłom ziemi tarnowskiej w szczególności Pani Poseł Annie Pieczarce oraz Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu.

Skip to content