Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W związku z ogłoszeniem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

CEL PROGRAMU:
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI PROGRAMU:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub
b)    o stopniu umiarkowanym albo
c)    traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

   Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu spraw urzędowych;
4)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 stanowiącej załącznik nr 8 do Programu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w godzinach jego pracy.

 

Wzór Karty zgłoszenia oraz Karty zakresu czynności do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do pobrania tutaj:

Zalacznik_nr_7_karta zgłoszenia do programu

Zalacznik_nr_8_karta zakresu czynności

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze pod numerami telefonów: 146784568

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA W DNIU 9 LISTOPADA 2023 ROKU.

Skip to content