Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2024

Flaga i godło

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

  

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

DOFINANSOWANIE

315 049,03 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

315 049,03 ZŁ

 

ADRESACI PROGRAMU

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

   a) o stopniu znacznym lub

   b) o stopniu umiarkowanym albo

   c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Skip to content