Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Projekt Korona Gór Europy dla gminy Lisia Góra kontynuowany – najwyższy szczyt całych Bałkanów oraz najwyższa góra Karpat Fogaraskich zdobyte!

Na szczycie Musały

Czas wakacji to najczęściej czas odpoczynku i lenistwa. Tak było i w tym przypadku, ale do pewnego czasu…

W ramach projektu Korona Gór Europy dla Gminy Lisia Góra  dwuosobowy zespół  (Jacek Góra, Stanisław Bączek) zaplanował i zrealizował zdobycie najwyższych szczytów dwóch europejskich  krajów: Rumunii – Moldoveanu (2544 m n.p.m.)  oraz Bułgarii – Musała (2925 m n.p.m.)

Stopień trudności  zdobycia wymienionych szczytów  nie jest   w tym przypadku proporcjonalny do wysokości nad  poziomem morza – obiektywnie o wiele  więcej wysiłku wymaga  najwyższa góra Rumunii, czyli Moldoveanu. Można powiedzieć, że ta góra chciała nas pokonać….

Szczegóły  na stronie Gminy Lisia Góra w zakładce KGE dla Gminy Lisia Góra – zdobyte szczyty KGE.

Skip to content