Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

RCB – przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

Ø nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Ø nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ø nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

P-06121-365-23 zarz. nr 364 PRM 2023 stopień alarmowy CRP

P-06121-366-23 zarz. nr 365 PRM 2023 stopień BRAVO infrastruktura energetyczna

P-06121-364-23 zarz. nr 363 PRM 2023 stopień BRAVO terytorium RP

Skip to content