Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Sejm RP na zaproszenie

Otrzymane zaproszenie od posła na Sejm RP pana Wiesława Krajewskiego pozwoliło uczniom  klas 6 -7 -8 Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach zwiedzić budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyznaczonym terminie stawiliśmy się w Dziale Przepustek przy ulicy Wiejskiej. Po otrzymaniu przepustek udaliśmy się do budynku S, gdzie odbyła się odprawa. Było to 26.10.2022  roku o godzinie 15:40.

Tam też przywitał nas poseł Wiesław Krajewski, który otoczył nas opieką i towarzyszył  podczas zwiedzania gmachu.

Podczas wycieczki mieliśmy możliwość zobaczenia kilku pomieszczeń sejmowych :

– miejsce dedykowane fotoreporterom,

– hol główny, z dwiema tablicami pamiątkowymi , pierwsza – dedykowana Posłom II Rzeczpospolitej, którzy zginęli walcząc o Polskę podczas II Wojny Światowej , a druga – upamiętniająca Smoleńsk 2010,

– Sala Posiedzeń, gdzie odbywały się prace komisji sejmowych (zasiedliśmy w galerii i przysłuchiwaliśmy się na żywo wypowiedziom posłów).

Każdy z uczniów miał okazję zasiąść w poselskim fotelu, co zostało uwieńczone na fotografiach.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu posła p. Wiesława Krajewskiego wizyta  w Sejmie stała się doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę i wiadomości, a swoimi przeżyciami będziemy mogli dzielić się z innymi.

Wyrażamy serdeczne podziękowania p. posłowi Wiesławowi Krajewskiemu  za zaproszenie nas w tak szczególne miejsce.

Skip to content