Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Szczepienia dla obywateli Ukrainy – informacje / Щеплення громадянам України – інформація

Szczepienia dla Ukrainy

• DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl darmowych szczepień w Polsce. Szczepienia przeciw COVID-19 ratują zdrowie i życie. Lepiej wyszczepione populacje charakteryzują się mniejszą częstością infekcji, hospitalizacji, w tym na oddziałach intensywnej terapii, a także zgonów. Ponadto, w lepiej wyszczepionych populacjach tempo dalszego mutowania koronawirusa jest znacznie mniejsze, a tym samym ryzyko pojawienia się kolejnych wariantów tego patogenu jest niższe. Szczepiąc się, chronisz zdrowie i życie, zmniejszasz przeciążenie opieki zdrowotnej i hamujesz dalszy rozwój wirusa.

• KTO MOŻE SIĘ ZASZCZEPIĆ?
1. dzieci powyżej 5. roku życia – szczepienie podstawowe: 2 dawki podawane w odstępie 21 dni. Dawka przypominająca co najmniej 5 miesięcy od zakończenia podstawowego szczepienia.
2. dzieci powyżej 12. roku życia – szczepienie podstawowe: 2 dawki podawane w odstępie 28 dni. Dawka przypominająca co najmniej 5 miesięcy od zakończenia podstawowego szczepienia.
3. dorośli – szczepienie podstawowe:
➢ szczepionka wektorowa Covid-19 Vaccine Jannsen (Jannsen/Johnson&Johnson) – 1 dawka szczepionki, dawka przypominająca co najmniej 2 miesiące od zakończenia podstawowego szczepienia,
➢ szczepionka wektorowa Vaxzevria (AstraZeneca) – 2 dawki podawane w odstępie od 4 do 12 tygodni, dawka przypominająca co najmniej 5 miesięcy od zakończenia podstawowego szczepienia,
➢ szczepionka białkowa Nuvaxovid (Novavax),
➢ szczepionki mRNA Pfizer, Moderna.

• JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Aby skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19, potrzebny jest dowód potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Za każdym razem w miarę możliwości należy posługiwać się tym samym dokumentem, a personel kwalifikujący do szczepienia ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.
Wszystkie informacje w języku ukraińskim dotyczące szczepień wraz z wykazem punktów szczepień są dostępne na stronie internetowej pacjent.gov.pl

 

Вакцинація

• НАВІЩО ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Кожен громадянин України, який досі не вакцинувався від COVID-19, може без перешкод отримати повний цикл безкоштовної вакцинації у Польщі. Вакцинація проти COVID-19 рятує здоров’я та життя. Краще вакциновані популяції характеризуються меншою частотою інфекцій, госпіталізацій, у тому числі у відділеннях інтенсивної терапії, та смертей. Крім того, у краще вакцинованих популяціях швидкість подальшої мутації коронавірусу значно нижча, а отже, і ризик появи нових варіантів цього збудника нижчий. Виконавши щеплення, ви захищаєте своє здоров’я та життя, зменшуєте перевантаження системи охорони здоров’я та мінімізуєш подальше зростання вірусу.

• ХТО МОЖЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ?
1. діти віком старше 5 років – базова вакцинація: 2 дози з інтервалом у 21 день. Бустерна доза принаймні через 5 місяців після завершення первинної імунізації.
2. діти віком від 12 років – базова вакцинація: 2 дози з інтервалом 28 днів. Бустерна доза принаймні через 5 місяців після завершення первинної імунізації.
3. дорослі – базова вакцинація:
 вакцина векторна Covid-19 Vaccine Jannsen (Jannsen/Johnson&Johnson) – 1 доза вакцини, бустерна доза принаймні через 2 місяці після завершення курсу первинної вакцинації,
 векторна вакцина від Vaxzevria (AstraZeneca) – 2 дози з інтервалом від 4 до 12 тижнів, бустерна доза принаймні через 5 місяців після завершення курсу первинної вакцинації,
 білкова вакцина Nuvaxovid (Novavax),
 мРНК-вакцини Pfizer, Moderna.

• ЯК ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Щоб зробити щеплення від COVID-19, потрібен документ, що посвідчує особу – посвідчення особи, паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC. По можливості слід використовувати один і той самий документ, а персонал, який видає направлення на вакцинацію, має право і повинен видавати направлення через сайт gabinet.gov.pl.
Вся інформація українською мовою про щеплення, а також перелік пунктів щеплень доступна на сайті pacjent.gov.pl

Skip to content