Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Szkolenie – ubój w gospodarstwie – nabór

Małopolska Izba Rolnicza Biuro w Tarnowie prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które umożliwia uzyskanie uprawnień umożliwiających szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny (trzoda chlewna). Szkolenie przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie. Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane. Istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub email:

Tel.: 146210064,

e-mail: mirtarnow@gmail.com

Specjalista MIR

Barbara Czapla

Skip to content