Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Tradycyjny Haft Krakowiaków Wschodnich – warsztaty w sali widowiskowej w GOK

MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU, GMINNY OŚRODEK KULTURY LISIA GÓRA zapraszają animatorów kultury ludowej, twórców ludowych, członków kół gospodyń wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych rękodziełem artystycznym do udziału w warsztatach TRADYCYJNY HAFT KRAKOWIAKÓW WSCHODNICH

Zajęcia odbędą się w dniach:
15 i 17 oraz 22 i 24 listopada 2022 r.
od godz. 15:00 do 18:00 w sali widowiskowej GOK-u w Śmignie, które poprowadzi Pani Daria ZABOROWSKA – instruktor rzemiosła artystycznego, twórca i właściciel Pracowni LUDOWNIA w Tarnowie.
Na zajęcia należy przynieść ze sobą: ołówek, linijkę, nożyczki do wycinania małych dziurek, naparstek, ostre igły do haftu, natomiast organizator zapewnia białe płótno, mulinę, przekłuwacz do haftu angielskiego.
Opłata akredytacyjna za cztery spotkania wynosi 150,00 zł od osoby, którą należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 5 listopada 2022 r. wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu z dopiskiem — haft krakowiaków wschodnich.
Warunkiem udziału w warsztatach jest:
• przesłanie pocztą mailową na adres: b.rompala@mcksokol.pl do dnia 5.11.2022 r., do godz. 15:00 skanu czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia lub bezpośrednie dostarczenie jej do biura koordynatora warsztatów, MCK SOKÓŁ — Biuro Organizacyjne, ul. Urszulańska 16,33-100 Tarnów.
• uiszczenie do dnia 5.11.2022 r. opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł
od osoby.
W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów.

Skip to content