Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Uroczystość przekazania odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP

27 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej dla OSP z terenu gminy Lisia Góra, zakupionej w ramach otrzymanego wsparcia finansowego ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. Gmina Lisia Góra dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 29 815,00 zł zakupiła: 37 kompletów ubrań koszarowych 3 częściowych oraz 47 kompletów butów strażackich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, Wójt Gminy – Arkadiusz Mikuła  oraz Radna Województwa Małopolskiego – Anna Mikosz.

Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do gotowości bojowej jednostek OSP, zwiększając jakość realizowanych zadań, a także wpłynie na podniesie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale również powiatu i województwa.

Skip to content