Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010, Nr 193, poz.1287 z późn.zm.)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Agnieszka Kłusek tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • informacje o położeniu budynku, którego wniosek dotyczy, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (kopia mapy z naniesionym budynkiem)

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Brak

Inne informacje

Brak

Skip to content