Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Potwierdzenie dostępu działki do gminnej drogi publicznej

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:000 potwierdzająca dostęp do drogi publicznej gminnej. (szt. 1).

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Wniosek składa się tylko w przypadku istnienia w terenie zjazdu do określonej nieruchomości. W przypadku zmiany lokalizacji zjazdu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji na wykonanie nowego zjazdu. Potwierdzeniem dostępu do drogi publicznej gminnej jest również zjazd z drogi gminnej na drogę prywatną.

Skip to content