Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wydanie/przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 39 oraz 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 roku, Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją nośnika reklamowego w pasie drogi gminnej (szt. 1)

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Brak

Skip to content