Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Agnieszka Kusek, tel. 14 678 43 47 wew. 123, e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • mapa z aktualnym podziałem geodezyjnym w skali 1:2000

Opłaty

17 zł w przypadku wydania zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra

Inne informacje

Brak

Skip to content