Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Aktualizacja danych w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej dla Gminy Lisia Góra

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z póź. zm.)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak, chyba, że strona działa przez pełnomocnika wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii- podlega opłacie skarbowej w kwocie 17.00 zł, ale ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia w tym zakresie.

Termin załatwienia sprawy

Aktualizacja danych dokonuje się bez zbędnej zwłoki. Z zastrzeżeniem, że organ podatkowy przed dokonaniem aktualizacji może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Tryb odwołania

Brak

Inne informacje

Brak

Skip to content