Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

W Gminie Lisia Góra zostanie przebudowana kolejna droga transportu rolnego

Pawęzów to kolejna miejscowość, w której dzięki środkom samorządu województwa małopolskiego zmodernizujemy drogę transportu rolnego. Gmina Lisia Góra otrzymała 225 740 zł dofinansowania na przebudowę drogi nr 62K w m. Pawęzów w km 0+012 – 0+450. Wsparcie przyznane jest ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji  gruntów rolnych w 2023 roku.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi, polepszenia jej parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto ułatwi miejscowym rolnikom  bezpieczny i swobodny dojazd do pól uprawnych.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”

Skip to content