Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Znak sprawy: B.6850.8.2023                                                                                      

Lisia Góra, 16 czerwca 2023 r.


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2 plac zabaw usytuowany na części dz.nr 1834

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

dz.nr 1834 o pow. 0,66 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Łukowa
Plac zabaw zlokalizowany jest przy Gminnym Przedszkolu w m. Łukowa na dz.nr 1834.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leżą w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

 1. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
  nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
  bezpłatne użyczenie

 2.  Termin wnoszenia opłat:
  nie dotyczy

 3. Zasady aktualizacji opłat:
  nie dotyczy

 4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

                                                                                                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                              
                                                                                                                                                       mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
od dnia 20.06.2023 r. do dnia 11.07.2023 r.

Skip to content