Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Znak sprawy: B.6850.13.2022                                                                     

Lisia Góra, 14 listopada 2022 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 1899 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2
Lokal mieszkalny położony w budynku nr 156 przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce usytuowany na dz.nr 399

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia użytkowa lokalu: 47 m²

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Nowa Jastrząbka
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47 m².

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku nr 156 przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce. Lokal wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz domofon. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na dz.nr 399 o pow. 1,06 ha w m. Nowa Jastrząbka. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

 1. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
  nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
  bezpłatne użyczenie

  9. Termin wnoszenia opłat:
  nie dotyczy

  10. Zasady aktualizacji opłat:
  nie dotyczy

 2. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                             
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
w dniach od 14.11.2022 r. do 05.12.2022 r.

Skip to content