Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

System Gospodarowania Odpadami

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lisia Góra

1 stycznia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 01.07.2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta wprowadziła zupełnie nowe podejście do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten zacznie obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.
Dotychczas to właściciele nieruchomości podpisywali umowę z firmą wywożącą śmieci. Od 1 lipca 2013r to gmina będzie właścicielem wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych i jej obowiązkiem będzie odebranie tych odpadów od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez nich opłatę.

Czy warto segregować śmieci? – FILM

Główne cele wprowadzenia ustawy:
  • uszczelnienie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy
  • zapobieganie wywożeniu odpadów komunalnych do lasu na dzikie wysypiska i spalaniu odpadów w piecach domowych, a przez to poprawa ochrony środowiska
  • dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych.
Obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top