Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

3 Maja – wreszcie inaczej

Pandemia Sars- Cov 19 od dwóch lat praktycznie każdemu z nas w taki czy inny sposób dała się we znaki. Unieruchomienie wielu stref życia społecznego, a przede wszystkim zamknięcie w domach, dla wielu z nas było trudne  do zniesienia.
Przez dwa minione lata, święta narodowe w naszej gminie odbywały się tylko i wyłącznie przy udziale Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Solidarnie pojawiał się poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Wiesław Krajewski. Był to niewątpliwie smutny widok. Drgnęło ku uciesze wielu. Wreszcie obchody 231 rocznicy Konstytucji 3 Maja w naszej gminie odbyły się w dawnym stylu sprzed pandemii. O godz. 10.30 odbyła się msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. dr prałat Krzysztof Bułat. Wśród licznie zgromadzonych wiernych pierwszy plan stanowiły poczty sztandarowe wystawione przez Szkoły Podstawowe, Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lisiej Górze i Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po skończonej mszy św. Komendant Gminny OSP Pan Daniel Nędza jako dowódca uroczystości, poprowadził uformowany szyk pod Pomnik Wdzięczności usytuowany obok kościoła. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Lisia Góra Pan Arkadiusz Mikuła, który oprócz rysu historycznego dotyczącego okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej w świecie Ustawy Zasadniczej, wiele uwagi poświęcił napaści Rosji nazistowskiej na suwerenną Ukrainę. W wielu ciepłych słowach odniósł się do życzliwej i nie bez kozery można powiedzieć ofiarnej postawy mieszkańców gminy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców wojennych zza wschodniej granicy. Dziękując za ten gest podziękował również wszystkim, którzy udzielili i nadal udzielają pomocy lecz w innym charakterze. Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrała poseł na Sejm R.P. Pani Urszula Augustyn. Podobnie jak Pan Wójt, w ciepłych słowach odniosła się do postawy mieszkańców gminy życząc im w końcowej części radosnego świętowania.
Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem, którego oprócz władz samorządowych gminy dokonali kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również przedstawiciele PIS i PSL i zaproszeni goście na czele z poseł na Sejm R.P. Panią Urszulą Augustyn, było ostatnim akordem tej uroczystości.
Spod pomnika Pan Wójt z Przewodniczącym Rady Gminy udali się do Urzędu Gminy, gdzie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową upamiętniającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Edward Kędzierski

Galeria:

Relacja wideo:

Skip to content