Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

AED przy Straży Pożarnej w Pawęzowie

UWAGA ❗❗❗
informujemy, iż w dniu 27 lutego na budynku naszej Remizy OSP zainstalowana została kapsuła z defibrylatorem AED, który jest ogólnodostępny dla Mieszkańców, gdy zajdzie taka potrzeba udzielenia pomocy przy zatrzymaniu krążenia.
Urządzenie zostało zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego, dzięki przychylności mieszkańców dla propozycji realizacji tego projektu.
Inicjatorem projektu był Grzegorz Olechny – Naczelnik naszej jednostki.
Wykorzystanie defibrylatora AED w jak najszybszym czasie zwiększa szanse na przeżycie osób z zatrzymaniem krążenia (NZK) nawet o kilkadziesiąt procent !
 
Jak go użyć ?
W sytuacji, gdy dojdzie u jakiejś osoby do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oczywiście należy powiadomić bezwzględnie służby ratunkowe ( telefon alarmowy ☎️ 112 ) przystąpić do resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) o ile to możliwe wskazać osobę, która dostarczy defibrylator AED.
 
Wykorzystanie samego urządzenia nie jest trudne !
Po dotarciu do budynku Remizy OSP otwieramy kapsułę: poprzez przekręcenie w lewą stronę, wyciągamy defibrylator AED i udajemy się do osoby poszkodowanej, gdzie włączamy urządzenie, które będzie wydawało krok po kroku polecenia głosowe, które należy wykonywać.
Jeżeli do zatrzymania krążenia dojdzie u dziecka należy włożyć do urządzenia różowy klucz, dzięki czemu urządzenie przejdzie automatycznie w tryb pediatryczny. Kluczyk znajduje się po lewej stronie, tuż przy elektrodach.
 
UWAGA!!!
Po przekręceniu kapsuły w lewo, natychmiast włączy się system alarmowy oraz nastąpi powiadomienie strażaków-ratowników o konieczności udzielenia pomocy i otworzeniu kapsuły !
Zakup urządzenia (AED) ma zasadniczy cel, jakim jest nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem Mieszkańców Pawęzowa, jak i osób znajdujących się w jego otoczeniu, z możliwością natychmiastowego wykorzystania i udzielenia pomocy.
 
Informujemy:
urządzenie jest monitorowane całodobowo(24/7) bezpodstawne otwarcie kapsuły oraz uruchomienie alarmu jest traktowane jako wywołanie fałszywego alarmu i grozi odpowiedzialnością karną !!!
Zgodnie z 66. Art. Kodeksu Wykroczeń „§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
 
Skip to content