Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wypadki w rolnictwie

Do 31 grudnia 2023 roku do Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie zgłoszono 50 zdarzeń związanych z zaistnieniem wypadku przy pracy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych ustalono, że ponad połowa nich dotyczyła wypadków związanych z upadkiem poszkodowanego. Najczęściej były to upadki z drabin, schodów, strychów oraz upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych itp. Zaistniałe zdarzenia wynikały między innymi ze złego stanu nawierzchni, po których się poruszamy, używania nieodpowiedniego obuwia, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niestosowania drabin i podestów lub nieodpowiedniej konstrukcji drabin itp.

Miejscem na terenie gospodarstwa, gdzie na co dzień porusza się najwięcej osób jest teren podwórka. Wyznaczenie szlaków komunikacyjnych oraz systematyczna dbałość o ich stan techniczny należą do podstawowych obowiązków każdego gospodarza. Wystające, nierówne płyty chodnikowe czy pokruszony, stary beton przyczyniły się już do kalectwa wielu osób. Wytyczone ścieżki i chodniki wymagają także skutecznej ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zasypane śniegiem szlaki należy na bieżąco odśnieżać i w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności posypywać piaskiem lub solą gospodarczą.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców terenów wiejskich, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia ogłoszonych kampanii prewencyjnych. Ich celem jest ukazanie zagrożeń związanych między innymi z upadkami, obsługą maszyn i urządzeń rolniczych czy stosowaniem substancji niebezpiecznych w produkcji rolniczej. Przyjęte założenia realizowane są na co dzień przez pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie oraz podległych Placówek Terenowych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym. Aktywny udział w tych szkoleniach pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z zaleceniami wspierającymi bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas szkoleń organizowane będą pokazy środków ochrony indywidualnej, pokazy użytkowania przedmiotów związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, pokazy bezpiecznej pracy z użyciem drabiny oraz, przy współpracy z lokalnymi zastępami OSP, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Skip to content