Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Jastrząbka” w ramach projektu MIRS

Gmina Lisia Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 680,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Jastrząbka”  w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego, które stanowić będzie uzupełnienie istniejącego placu rekreacyjnego w pobliżu budynku szkoły. Planowane prace obiektu sportowego przewidują wykonanie:

  • boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa o wymiarach 44×24 m,
  • ogrodzenia,
  • piłkochwytów,
  • opaski z kostki betonowej od strony wschodniej i południowej boiska, pełniącą funkcję ciągu pieszo-jezdnego.

 

Skip to content