Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Flaga i godło

Gmina Lisia Góra otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Szkoły Podstawowe w Zaczarniu i w Brzozówce otrzymały dofinansowanie na zakup pomocy i narzędzi dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bieżącej edycji dofinansowanie wynosi 35 000,00 zł dla każdej ze szkół. Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Kwota dofinansowania wynosi: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 500,00 zł

 

Skip to content