Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, zapleczem szatniowym, trybunami i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Brzozówce

Flaga i godło

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa  boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, zapleczem szatniowym, trybunami i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Brzozówce”. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0×26,0 m wraz z bieżnią 3 torową prostą o całkowitej długości 74,0 m o nawierzchniach poliuretanowych, a także budowa budynku zaplecza szatniowego. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy, która służyć będzie zarówno społeczności szkolnej, jak i mieszkańcom.

Kwota dofinansowania  wynosi:  1 040 500,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  2 141 560,00 zł

Skip to content