Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka

Flaga i godło

 

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka”. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr 389/6 w miejscowości Brzozówka – świetlicy sportowej z zapleczem technicznym, sanitarnym i garażowym. Realizacja inwestycji przyczyni się do integracji środowiska lokalnego i aktywizacji mieszkańców oraz do zwiększenia potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej, która zyska nową siedzibę.

Kwota dofinansowania  wynosi:  1 530 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 849 804,53 zł

Skip to content