Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Lisia Góra

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Lisia Góra”. Przedmiotem inwestycji jest realizacja pięciu zadań:

  1. Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy jezdni drogi gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i elementami odprowadzania wód opadowych w miejscowości Łukowa.
  2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 203725K strona lewa w km 0+000 do 0+715 wraz z elementami odprowadzania wód oraz przebudową infrastruktury.
  3. Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami, murem zabezpieczającym skarpę przy drodze powiatowej 1402K w miejscowości Śmigno – etap III.
  4. Przebudowa drogi, zlokalizowanej na działce nr 1573/2 w miejscowości Zaczarnie oraz przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych na działce nr 1564 w miejscowości Zaczarnie.
  5. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1323K w miejscowości Kobierzyn – etap II.

Celem realizacji zadań jest budowa infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom bezpieczne poruszanie się.

Kwota dofinansowania  wynosi:  5 442 445,05 zł

Całkowita wartość inwestycji:  5 728 889,54 zł

Data podpisania umowy:  Luty 2024

 

Skip to content