Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Diamentowy jubileusz święceń kapłańskich Księdza Kanonika Józefa Bąby, Honorowego Obywatela Gminy Lisia Góra

30 czerwca 2024 r. kapłański jubileusz 60 – lecia święceń wraz z parafianami oraz zaproszonymi Gośćmi świętował Ksiądz Kanonik Józef Bąba, wieloletni proboszcz (1980 – 2010), a następnie rezydent w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starych Żukowicach.

Warto z tej okazji przypomnieć kilka faktów z życia Zacnego Jubilata. Święcenia kapłańskie otrzymał ksiądz Józef 28 czerwca 1964 roku z rąk księdza biskupa Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz najpierw w Nagoszynie w latach 1964-1967, następnie w niedalekiej Lubzinie (1967-1969) skąd dojeżdżał do Krakowa na Papieski Wydział Teologiczny – Studium Liturgiczne. Z chwilą ukończenia studium na wspomnianym Wydziale i otrzymaniu z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły dyplomu w 1969 roku został skierowany do Nowego Sącza, gdzie pracował jako wikariusz w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego i równocześnie jako rektor kościoła św. Heleny z misją tworzenia tam zalążka nowej parafii. Następnie wolą księdza biskupa Jerzego Ablewicza było, aby podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej przy kościele św. Mikołaja w Bochni, do którego został skierowany w 1973 roku. Podczas pobytu w Bochni odbył studium magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył z tytułem magistra teologii w 1974 roku. W 1980 roku otrzymał probostwo w parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Starych Żukowicach (dekanat tarnowski). Po 30 latach proboszczowania i osiągnięciu 70 lat życia przeszedł na emeryturę w 2010 roku i pozostał w parafii Stare Żukowice w charakterze rezydenta.

Jubileuszową Mszę św. Ksiądz Kanonik sprawował w koncelebrze z Ojcami Rodakami – o. Krzysztofem Dworakiem CSsR (kaznodzieją tego szczególnego dnia) oraz o. Adamem Koślą CSsR.

Serdeczne życzenia złożyli Przewielebnemu Jubilatowi przedstawiciele parafian, dziewczyny z Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła. Na uroczystości gminę reprezentowali wraz z Wójtem Gminy: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Witek, Zastępca Wójta Gminy Lisia Góra Piotr Miotła, sołtys wsi Stare Żukowice Marek Wiatr i radny gminny Tomasz Wroński. Wśród Gości nie zabrakło też Rodziny Dostojnego Jubilata. Liturgię ubogaciła Orkiestra Dęta przy OSP Wola Rzędzińska.

Księże Kanoniku Józefie z okazji Jubileuszu życzymy raz jeszcze błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!

 

 

Skip to content