Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Dotacja na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W ramach uzyskanej dotacji celowej trzy jednostki otrzymają niezbędne wyposażenie oraz sprzęt podnoszący sprawność prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienia profesjonalnej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach.
Zgodnie z zakresem rzeczowym umowy dofinansowania zakupiony sprzęt zostanie przekazany niżej wymienionym jednostkom:

  1. OSP Stare Żukowice – ubrania specjalne 3-częściowe oraz kominiarki;
  2. OSP Pawęzów – ubrania specjalne 2-częściowe oraz kominiarki;
  3. OSP Brzozówka – motopompa, detektor prądu, wąż ssawny, smok ssawny prosty, siekiera rozłupująca, rękawice techniczne, kominiarki, latarki nahełmowe
    z uchwytem, latarki kątowe, narzędzie ratownicze oraz radiotelefon.

 

Kwota dofinansowania: 59 261,00 zł

Skip to content