Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Gmina Lisia Góra z udziałem środków z budżetu Województwa Małopolskiego w 2022 roku zrealizowała zadanie pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: „Droga gminna nr 203717K w miejscowości Kobierzyn nr działki 470 i 471 o długości 0,96 km”.

Portal Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych, które zostały wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków Województwa Małopolskiego.

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Skip to content