Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

  • w formie elektronicznej przez Internet  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB – https://zone.gunb.gov.pl/
    Składanie deklaracji jest wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze w pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • Adres nieruchomości, w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • Opcjonalnie adres e-mail;
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Skip to content