Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Deklaracja CEEB - informacja
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej do Centralnej Ewidencji Emisji Budynków.

Od 1 lipca 2021 roku do 1 lipca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można znaleźć na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Plakat informacyjny o CEEB

Skip to content