Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gala Stypendialna 2022/2023

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Lisia Góra już po raz 6 odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, na której Wójt Arkadiusz Mikuła nagrodził utalentowanych uczniów za ich wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Stypendia są doskonałym narzędziem motywującym, które pozwala młodym talentom rozwijać swoje zdolności, kontynuować naukę i dążyć do swoich marzeń. Gala Stypendialna stanowi okazję do uhonorowania i docenienia ich wysiłku oraz zachęcenia innych uczniów do podążania za ich przykładem.

Podczas gali stypendialnej, która odbyła się we środę na sali gimnastycznej w Lisiej Górze, Wójt Gminy miał przyjemność spotkać i nagrodzić blisko 200 zdolnych uczniów. Wydarzenie to miało uroczystą atmosferę i było hołdem dla sukcesów osiągniętych przez młodych ludzi w różnych dziedzinach, takich jak nauka, kultura, sport czy działanie na rzecz społeczności szkolnej.

Wójt Gminy podkreślił w swoim przemówieniu, jak ważne jest wspieranie rozwoju talentów młodzieży, która stanowi przyszłość naszej społeczności. Stypendia, które zostały wręczone, nie tylko miały na celu uhonorowanie ich dotychczasowych osiągnięć, ale także dawanie im wsparcia i zachęty do kontynuowania swojej drogi rozwoju.

Laureaci otrzymali nie tylko wsparcie finansowe, ale również otrzymali publiczne uznanie za swoje sukcesy. Gala stypendialna była także okazją do spotkania rodziców i nauczycieli, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju tych młodych talentów.

 

 
Skip to content