Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Sołectwo Breń

Podstawowe informacje:

Powierzchnia wsi: 2,7 km kw.

Ludność: 820 osób – stan na 30.06.2021 r.

Sołtys:

Bukała Józef zam. Breń 39A

tel. +48 660 036 848

e-mail: jbukala@lisiagora.pl

Sołtys wsi Breń - Józef Bukała
Sołectwo Breń na mapie Gminy Lisia Góra

Poniżej Lisiej Góry, w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, przy drodze krajowej nr 73 położona jest wieś Breń. Breń jest stosunkowo młodą wsią, bowiem powstał na przełomie 1946 i 1947 roku wskutek odłączenia od Kobierzyna przysiółka pod tą samą nazwą. Mimo tak młodego wieku Breń, a dokładniej Wola Breńska, w dokumentach źródłowych pojawia się pod datą 1629 roku. Są podstawy twierdzić, że układ ten, od czasów najdawniejszych, skazany był na niepowodzenie, choćby z tego względu, że w czasie okupacji ówczesny sołtys Wojciech Kocoł, kontyngent nałożony na Kobierzyn przenosił na przysiółek, chcąc w ten sposób chronić „swoich” ludzi. Trudno się zatem dziwić, że mieszkańcy Brnia uważali się za pokrzywdzonych. Pierwszym sołtysem nowo powstałej wsi był Jan Libirt, który tę zaszczytną funkcję pełnił aż trzykrotnie. Do powstania gromady Breń przyczynił się również Kazimierz Michałek – właściciel dworu w Kobierzynie, który w tej sprawie złożył stosowny wniosek. Granice administracyjne wsi ustalono w drodze referendum. W chwili powstania gromada liczyła 66 numerów. Pierwszą inwestycją była budowa Szkoły Podstawowej, którą zakończono w 1951 roku. Do tego czasu lekcje w trzyklasowej Szkole Powszechnej odbywały się w domach prywatnych. Prowadziła je dochodząca z Kobierzyna Anna Kot. Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Brnia było utworzenie jednostki OSP, z inicjatywy sołtysa Jana Libirta.

Przełomem, wręcz na miarę epoki była elektryfikacja wsi, którą zakończono w 1961 roku oraz kompleksowa melioracja gruntów. Mieszkańcy Brnia zawsze słynęli z pracowitości i zaradności. Większość inwestycji w dużej części zrealizowano w czynie społecznym. w W ciągu minionej dekady we wsi zaszły zasadnicze zmiany. Wybudowano kaplicę, nową remizę strażacką oraz przekazano miejscowej społeczności w pełni nowoczesny budynek szkolny. Wyposażenie placówki gwarantuje możliwość wdrożenia nowoczesnych programów dydaktyczno – wychowawczych.

Skip to content