Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Sołectwo Brzozówka

Podstawowe informacje:

Powierzchnia wsi: 3,79 km kw.

Ludność: 1442 osób  – stan na 30.06.2021 r.

Sołtys: 
Zofia Zych zam. Brzozówka ul. Okrężna 21

tel. +48 695 914 562

mail: zzych@lisiagora.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony WWW

Sołtys wsi Brzozówka - Zofia Zych
Sołectwo Brzozówka na mapie Gminy Lisia Góra

Pierwsze zapiski o Brzozówce znaleziono w Rejestrze Poborowym w 1591roku. Teren ten w dobrach Tarnowskich występuje jako Brzezie sen Brzezyny. W inwentarzach Hrabstwa tarnowskiego z XVI wieku pojawia się Brzozówka wśród osad powstałych na łęgowach nisko położonych i po karczunku, jako część Woli Lisiogórskiej-obecnie Zaczarnia.
Na obecnym obszarze Brzozówki w XIX wieku było około 30 domów i 140 mieszkańców. Najstarszym obiektem w Brzozówce jest kapliczka z około 1850 roku wybudowana jako votum za oddalenie epidemii cholery, a fundowana przez Sanguszków. Należy przypomnieć tutaj że ród Sanguszków wywodzi się od Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. Miał on dwunastu synów, był dwukrotnie żonaty. Jego najmłodszy syn Fedor zapoczątkował ród Sanguszków. Fedor był przyrodnim bratem Władysława Jagieły i zmarł kilkanaście lat przed bitwa pod Grunwaldem. Budową kapliczki w Brzozówce zajęła się księżna Izabela Sanguszko z Lubomirskich. Ona również ofiarowała barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII wieku pochodzący z Litwy lub Ukrainy, malowany w/g techniki malarstwa wschodniego. Wizerunek przytulonego do Matki Dzieciątka znany z ikony Włodzimierskiej w kompozycji używanej na wschodzie zwanej „umiijeniem”. Obraz od razu stał się obiektem kultu ludności. Miejscowi dziękowali tu za ustąpienie epidemii cholery, modlili się za ocalenie wzajemne od agresorów i oswobodzicieli. Tu zanoszono swoje troski i radości do dzisiaj, pielęgnując opowieści o wydarzeniach za sprawą tego obrazu.

Około 1920 roku kapliczkę powiększono i dobudowano dzwonnicę w celu umożliwienia odprawiania nabożeństw.
Obecnie odprawia się tu nabożeństwa majowe i czerwcowe i odmawia różaniec w październiku.

Brzozówka jako samodzielne sołectwo powstała w 1984 roku z części terenów wsi Zaczarnie, Lisia Góra, Pawęzów oraz Śmigną. Gazyfikacja i budowa wodociągu w latach 1981-1983 zjednoczyła miejscową ludność doprowadzając do powołania wsi. Liczyła ona wtedy 783 mieszkańców i 166 gospodarstw domowych z okazałą Szkołą podstawową. W roku 1990 społecznie wykonano telefonizację. Równocześnie ludność przystąpiła do budowy kościoła, który poświecono w 1995 roku. W roku 2000 powstała w Brzozówce samodzielna jednostka Ochotniczej Starzy Pożarniczej.
Obecnie Brzozówka liczy 1140 mieszkańców ma pełną infrastrukturę jest wsią nowoczesną z dumnymi swych osiągnięć mieszkańcami. Jest modnym terenem przy granicy Tarnowa pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe.

Opracował
Zbigniew Misiaszek

Skip to content