Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski Tadeusza Nowaka dla szkół podstawowych z naszej gminy odbył się 23 listopada br. w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej. Głównym organizatorem i fundatorem nagród był Wójt Gminy Lisia Góra. Konkurs adresowany był do uczniów szkól podstawowych klas od V do VIII. Młodzież przygotowała  utwory poetyckie poety i prozaika Tadeusza Nowaka. Zwycięzców wyłoniło niezależne jury w składzie: w imieniu Wójta Gminy, pani Barbara Gawron, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze pani Renata Skiba oraz ekspert – nauczyciel języka polskiego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „U Konarskiego” w Tarnowie, pan Tomasz Stawarski.

Komisja dokonała oceny według następujących kryteriów: dobór wiersza, dykcja oraz emisja głosu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. Po skrupulatnym przeliczeniu punktacji do etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Nowaka w Wietrzychowicach przeszli i reprezentować będą naszą Gminę:

  1. Martyna Englart, uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Łukowej
  2. Julia Skórka , uczennica Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce
  3. Helena Skubisz, uczennica Szkoły Podstawowej w Śmignie.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom a wygranym życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym.

 

Skip to content