Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lisia Góra

We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Lisia Góra kadencji 2024-2029. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Anny Stańczyk zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący Senior Marian Madej.  Ślubowanie złożył również wójt Arkadiusz Mikuła, który w słowach wystąpienia pogratulował Radnym wyboru, życząc realizacji ich pomysłów. Nakreślił również priorytety jakie stawia przed samorządem na obecną kadencję. Podczas sesji odbyło się także głosowanie, w którym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Ryszard Witek, a wiceprzewodniczącymi Rady zostali Monika Tomala oraz Marian Madej.

Skip to content