Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

„Zdrowie na talerzu – śniadanie na dzień dobry” – konkurs fotograficzny

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego – pt. „ Zdrowie na talerzu-  śniadanie na dzień dobry”

I. Tematyka konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie przepisu na zdrowe śniadanie, przygotowanie go oraz sfotografowanie.

II. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania, uświadamianie znaczenia spożywania wartościowych produktów, jak również inspirowanie do twórczych działań kulinarnych i radości z przyrządzania posiłków.

III. Organizator konkursu: – Gminny Ośrodek Kultury Lisia Góra z/s w Śmignie.

IV. Adresaci konkursu: Mieszkańcy Gminy Lisia Góra

V.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu uczestników konkursu, którzy wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie, zdrowe i zbilansowane śniadanie.
  • Zdjęcie powinno być zrobione w formacie jpg o maksymalnej pojemności 500 kB.
  • Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić do konkursu 3 zdjęcia (1 zdjęcie – efekt końcowy, 2 zdjęcia – z etapu powstawania śniadania), pracy należy nadać tytuł.
  • Zdjęcie nie może zawierać nazw i znaków handlowych.
  • Do zdjęć powinien być załączony przepis/opis na autorskie śniadanie. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Każdemu uczestnikowi przysługuje zgłoszenie najwyżej jednej pracy.
 1. Przygotowane zdjęcia wraz z przepisem należy przesłać na adres : gok@lisiagora.pl (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionym załącznikiem ( zał.nr 1- karta zgłoszeniowa, załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa dla uczestnika niepełnoletniego,), w terminie do 28.06. 2024
 2. Konkurs rozstrzygnie komisja, w skład której wejdą:
  • Renata Ciołkowska- Stono- technik zbiorowego żywienia, zielarka
  • Artur Ciołkowski- apiterapeuta, zielarz
  • Hubert Baran- właściciel firmy świadczącej usługi gastronomiczne
  • Krystyna Wenc- Szatko- pracownik Gminnego Ośrodka Kultury
 1. Pod uwagę będą brane wyłącznie prace konkursowe spełniające wymagania formalne, tzn.: – przesłane w terminie przewidzianym w regulaminie, – zgodne z tematyką i wytycznymi konkursowymi, – z dołączonym odpowiednim i wypełnionym załącznikiem. Kryteria oceny prac konkursowych zawierają: zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu, oryginalność, walory estetyczne, walory zdrowotne.
 1. Komisja spośród nadesłanych prac wybierze pięciu zwycięzców.
 2. Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu- 26.07.2024r.

Nagrody:

1 miejsce- zestaw gadżetów kuchennych o wartości 700.00

2 miejsce- zestaw gadżetów kuchennych o wartości 500.00

3 miejsce- zestaw gadżetów kuchennych o wartości 300.00

Wyróżnienia- nagrody rzeczowe

VI. Prawa autorskie i dane osobowe: Przedmiotem Konkursu mogą być jedynie prace będące    wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z tej pracy przez Organizatorów dla celów konkursowych. Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru pracy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra. 

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

Skip to content