Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

INFORMACJA

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w dniu 23.08.2023 r. rolnik w terminie maksymalnie 10 dni (do 01.09.2023 roku) od dnia zdarzenia może złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami o wystąpieniu szkód do Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Rolnik winien, do ww. wniosku o oszacowanie szkód dołączyć mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i rodzajem uszkodzonych upraw , kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.

Wniosek do pobrania .

Zal._nr_I-_Wniosek_producenta_rolnego2021

Zal._nr_I.1A_i_B-_wykaz_gruntow_z_wszystkich_gmin_na_w_ktorych_jest_gospod…e2020.

Zal._nr_I.2-I.9-_do_wniosku_rolnika._b2020

Skip to content