Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zwrot podatku akcyzowego – TYLKO DO 31 SIERPNIA !!!

Zwrot akcyzy dla rolników

0d dnia 01 do 31 sierpnia 2023 przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
– 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
Dotacje będą wypłacane w terminie 30 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy Lisia Góra, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

 

Wniosek o zwrot podatku akcyza_2023

Wniosek o zwrot akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie

Załącznik 1 – oświadczenie 1

Załącznik 2 – formularz_o_pomoc_

Oświadczenie_o posiadanych koniach w 2022

Oświadczenie o dzierżawionych użytkach 2023 Wykaz-faktur

Zestawienie_koni_ras_dużych

Zestawienie_koni_ras_małych

Procedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r (1)

Skip to content