Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 203/1 obręb Brzozówka objętej KW nr TR1T/00089288/5

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 203/1 o pow. 0,78 ha, położonej w m. Brzozówka, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00089288/5 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.                                                                   

Wadium: 63 000,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 1 050 000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 20 000,00 zł. 

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 1 070 000,00 zł.

Nabywcą nieruchomości ustalony został: Firma Filabora Wiesław Kołpa

Wójt Gminy

Arkadiusz Mikuła

Skip to content