Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 2332 obręb Łukowa objętej KW nr TR1T/00060378/4

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości uprzejmie informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2332 o pow. 0,24 ha, położonej w m. Łukowa, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00060378/4 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.                                                                  

 

Wadium: 4700,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 90 202,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 1000,00 zł. 

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 0 zł.

Nabywcą nieruchomości ustalony został: brak oferentów.

 

Wójt Gminy

 Arkadiusz Mikuła

 

Treść informacji

Skip to content