Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 294/15 obręb Nowa Jastrząbka objętej KW nr TR1T/00065548/2

Herb Gminy Lisia Góra

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 294/15 o pow. 0,10 ha, położonej w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00065548/2 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.                                                                   

 

 

Wadium: 3500,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 57 500,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 1000,00 zł. 

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 0 zł.

Nabywcą nieruchomości ustalony został: brak ofert.

z up. Wójta

                      mgr inż. Piotr Miotła
                  
Zastępca Wójta Gminy

Skip to content