Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci
miast i gmin
Szanowni Państwo,

ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu.
Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.
Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3, do wykorzystania w bieżącej działalności.

Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

 

Treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Skip to content