Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

KONKURSY EKOLOGICZNE ,,EKO-ZABAWKA” ORAZ ,,MÓJ WYMARZONY EKO-DOM”

W dniu 26 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursach ekologicznych: ,,EKO-ZABAWKA” oraz ,,MÓJ WYMARZONY EKO-DOM”. Adresatami konkursów byli uczniowie z gminy Lisia Góra – pierwszy z nich przeznaczony był dla uczniów klas I-III oraz przedszkoli, drugi zaś dla uczniów klas  IV-VIII szkół podstawowych.

Podczas uroczystej gali, swoją obecnością zaszczycili nas:

– organizatorzy wydarzenia: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie pani Magdalena Siedlik  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmignie pan Dariusz Kozaczka,

– Sołtys sołectwa Śmigno pani Renata Sadowy,

– jurorzy konkursu: pani Krystyna Wenc (pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie), pan Mariusz Kornaus (Radny miejscowości Śmigno) oraz pan Rafał Sysło (pracownik Urzędu Gminy Lisia Góra),

– nauczyciele z terenu gminy Lisia Góra oraz nagrodzeni uczniowie, którzy wykazali się kreatywnością i niezwykłymi zdolnościami.

Celem konkursów było zainteresowanie dzieci tematyką odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie u nich postawy ekologicznej. Poprzez organizację tego wydarzenia, chciano zwrócić uwagę dzieci na rolę powtórnego użycia niepotrzebnych przedmiotów oraz promowania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań. Konkursy cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nich udział aż 172 uczniów z terenu naszej gminy. Każde dziecko biorące udział w konkursie zostało nagrodzone upominkami. Wydarzenie uatrakcyjnił występ taneczny uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Śmignie.

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zakupu wielu cennych i atrakcyjnych nagród (m. in. tablety, słuchawki, głośniki, gry oraz wiele innych upominków). Dziękujemy takim firmom i instytucjom jak:

– ,,BOO” Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A.,

– ,,Lidl” Centrum Dystrybucji Tarnów,

– Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Śmignie,

– Gminna Spółka Komunalna,

– Firma ,,ARKAN” Kazimierz Białas,

– Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła,

– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmignie Dariusz Kozaczka.

Ogromnym wsparciem finansowym dla organizatorów konkursów były także firmy:

– ,,Alu-Stal-Met”,

– ,,Bajka-Błajka” Sławomir Schab,

– ,,Anpol – Auto – Części” Piotr Wojciechowski,

– Dom Handlowy ,,SOLO”,

– ,,Dask Center Centrum Meblarza”,

– ,,Król” s.c. Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów,

– ,,APM Akcesoria Płyty Meblowe – Strefa Płyt”.

Idea naszego konkursu była także bliska przedstawicielom lokalnych firm i instytucji zajmujących się rozrywką, sztuką oraz gastronomią. Vouchery dla uczestników konkursów przekazali:

– ,,Promienny Zamek”,

– ,,FlyPark”,

– ,,Xtreme Kids”,

– Pizzeria ,,Grande Forno”,

– Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

W organizację konkursów zaangażowali się także rodzice uczniów z naszej szkoły – szczególnie dziękujemy za życzliwość i pomoc ze strony pana Łukasza Starzyka, pani Anny Zambrowskiej, pana Sławomira Schaba oraz pani Bogusławy Chrupek.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Cukierni ,,Domowa” za zapewniony pyszny poczęstunek w dniu uroczystości.

Komisja konkursów ekologicznych wygłosiła przemowę na temat prac, kryteriów oraz ich oceny. Głos zabrała także pani Renata Sadowy, która również wyróżniła kilka prac.

Główne nagrody i dyplomy wręczyli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Śmignie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmignie.

 

Wyniki Konkursu Ekologicznego ,,EKO-ZABAWKA”:

  • I miejsce – Tymoteusz Przetak, Szkoła Podstawowa w Śmignie,
  • II miejsce – Adam Chłopek, Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach,
  • III miejsce – Lena Kołodziej, Szkoła Podstawowa w Łukowej.

Wyróżnieni:

Milena Fita,  Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach,

Lena Król,  Szkoła Podstawowa w Brniu,

Oliwia Chrzanowska-Jop,  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu,

Bartłomiej Kiwior,  Szkoła Podstawowa w Łukowej,

Karolina Rzeźnik,  Szkoła Podstawowa w Śmignie,

Leon Kłęk,  Szkoła Podstawowa w Śmignie,

Martyna Ryczek,  Szkoła Podstawowa w Lisiej Górze,

Lena Kuta,  Szkoła Podstawowa w Brzozówce.

 

Wyniki Konkursu Ekologicznego ,,MÓJ WYMARZONY EKO-DOM”:

  • I miejsce – Oskar Barwacz oraz Nikola Beściak, Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach,
  • II miejsce – Gabriela Kmieć oraz Martyna Motyka, Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce,
  • III miejsce – Maja Kozioł oraz Maja Kuta, Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach,
  • IV miejsce – Mateusz Janus oraz Karolina Janus, Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach.

Wyróżnieni:

Julia Kmieć oraz Gabriela Kadulska,  Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce,

Aleksandra Zych oraz Anastasia Kurys,  Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce,

Krystian Tyrcha oraz Tomasz Madej,  Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce,

Oliwia Liszka oraz Lena Liszka,  Szkoła Podstawowa w Brzozówce,

Oliwia Kużdżał oraz Gabriela Kasprzyk,  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu,

Karolina Starzyk oraz Łucja Płaczek,  Szkoła Podstawowa w Śmignie,

Kamil Kuta oraz Damian Płaczek, Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach.

 

Pomysłodawczynie konkursów, czyli pani Małgorzata Bąk, pani Dominika Wolska oraz pani Justyna Żelazo jeszcze raz gorąco dziękują organizatorom konkursów, tj. Wójtowi Gminy Lisia Góra Panu Arkadiuszowi Mikule, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie Pani Magdalenie Siedlik oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmignie Panu Dariuszowi Kozaczce, a także przedstawicielom samorządu Gminy Lisia Góra, pani Renacie Sadowy, panu Mariuszowi Kornausowi oraz panu Rafałowi Syśle. Słowa wdzięczności i uznania należą się wszystkim sponsorom, firmom i instytucjom za nieocenioną pomoc finansową. Na koniec, największe podziękowania kierujemy w stronę naszych młodych uczestników konkursów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzięki Waszej kreatywności, zaangażowaniu i sercu włożonemu w pracę, mogliśmy podziwiać tak wspaniałe, oryginalne i starannie wykonane dzieła.

            Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane na wystawę do Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

 

 

Skip to content