Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Łukasiewicz w Szkole Podstawowej w Starych Żukowicach

Grupa dzieci na zdjęciu przy stole

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach z klasy siódmej podjęli się realizacji ciekawego, aczkolwiek bardzo wymagającego programu edukacyjnego  „Być jak Ignacy” organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Podjęte wyzwania były związane z obchodzoną w tym roku 200 rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza. Jednocześnie rok 2022 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Ignacego Łukasiewicza. Okazja więc była podwójna i nie można było jej nie dostrzec. Dlatego też uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach, w nietuzinkowy sposób uhonorowali wielkiego polskiego wynalazcę lampy naftowej i założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna. Ignacy Łukasiewicz to nie tylko przedsiębiorca naftowy, ale również farmaceuta i społecznik.

Wzorując się na postaci wielkiego polskiego naukowca, pracowicie i z przyjacielskim nastawieniem,  uczniowie zaangażowali się w realizację programu edukacyjnego, który wymagał systematycznego comiesięcznego wykonywania określonych działań. Realizacja programu została rozpoczęta we wrześniu 2021r. i trwa do końca maja 2022r.

Wśród wykonanych dotychczas zadań było stworzenie modelu kompasu, modelu latającego samolotu, mapy myśli na temat mózgu, albumu bioróżnorodności w środowisku, modelu układu słonecznego, a także zbudowanie prototypu maszyny prostej , czy też żagla deorbitacyjnego oraz ulepienie dinozaura i wykonanie lampy naftowej.

Uwieńczeniem podejmowanych wyzwań była wycieczka do  Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – najstarszej wciąż działającej kopalni ropy naftowej. W zwiedzanym miejscu uczniowie poznali historię życia i historię działalności Ignacego Łukasiewicza, zostali zaznajomieni z XIX wiecznymi i obecnymi technologiami wydobycia czarnego złota czyli ropy naftowej.

Fenomen Ignacego Łukasiewicza poznawany przez pryzmat obchodzenia rocznicy  jego urodzin, był piękną i owocną okazją do zdobycia ogromnego wachlarza wiedzy z różnych dziedzin nauki, m.in. nawigacji, podróży polarnych, lotnictwa, budownictwa mostów, kosmosu ,archeologii, przyrody i biologii, a także przemysłu naftowego.

opiekun grupy Grażyna Armatys

Skip to content