Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Podpisana umowa na remont drogi w Starych Żukowicach

Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła, Skarbnik Gminy Monika Światek oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica podpisali umowę na „Remont drogi gminnej nr 203727K w m. Stare Żukowice w km 0+000-0+490” . Koszt zadania to 282 340,66 zł. Termin realizacji: do 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 13 czerwca 2022 r.

Skip to content