Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Odnowienie figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Zaczarniu

Nieopodal kościoła parafialnego w Zaczarniu na parceli śp. pana Antoniego Leszczyńskiego znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Została ona ufundowana w roku 1904 z okazji 50 rocznicy ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, a także rozpoczęcia budowy drogi do Lisiej Góry. Wykonany w kamieniu przez pana Musiała z Tarnowa posąg Niepokalanej Matki umieszczony został na postumencie z kanelowanymi pilastrami, osłonięty ozdobnym, blaszanym daszkiem.

Przechodzący codziennie koło figury mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność odnowienia samej figury, jak i jej otoczenia. Pierwszym krokiem było uzgodnienie planowanych działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zarządem Dróg Powiatowych. O fachowe doradztwo i wykonanie prac przy figurze i postumencie poproszono Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze. Prace odnowieniowe rozpoczęto od demontażu metalowego ogrodzenia, które zostało przekazane panu Marianowi Brożkowi do ocynkowania i malowania. Panie Marta Maziarz i Krystyna Węc – Szatko pracownice GOK – u w Śmignie zajęły się renowacją i konserwacją figury MPNP. Były to prace czasochłonne i wymagały dużej cierpliwości i staranności. Do tych prac użyto odpowiednich materiałów, które zostały sfinansowane z budżetu GOK – u kierowanego przez pana Edwarda Kędzierskiego. Nowy daszek nad figurą wykonał bezpłatnie pan Mariusz Papuga. Po wykonaniu prac przy figurze przystąpiono do prac przy postumencie. Wymagał on uzupełnienia ubytków i odpowiedniego przygotowania do malowania. Przyziemie postumentu zostało obłożone płytkami granitowymi, które odpłatnie wykonał pan Paweł Łakoma z Nowych Żukowic. Wokół postumentu położono kostkę brukową, wymieniono również kostkę na dojściu do figury. Prace montażowe przy ogrodzeniu wykonali bezpłatnie panowie: Marian Brożek, Robert Olszówka, Krzysztof Pinas i Kamil Mruk. Opaskę z kostki i chodnik wykonali bezpłatnie Kamil Mruk i Jakub Kordzikowski. Zakup kostki sfinansowali państwo Józef i Józefa Masło. Kamień i piasek bezpłatnie dostarczył pan Jarosław Starzec. Zagospodarowaniem zieleni wokół figury zajęli się państwo Teresa i Tadeusz Łakoma oraz Józef i Józefa Masło przy fachowym udziale pani Krystyny Pinas. Na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów oraz wynagrodzeniem niektórych prac została zorganizowana zbiórka pieniężna mieszkańców Podkościela, przeprowadzona przez panie Teresę Łakoma i Jolantę Stach. Od początku prac wspierał nas czynnie pan Andrzej Schab radny naszej miejscowości.

W niedzielę 2 października 2022 roku o godzinie 1500 przez naszego księdza proboszcza została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich wykonawców i ofiarodawców odnowienia figury Maryi Niepokalanie Poczętej. Po zakończeniu Eucharystii odmawiając modlitwę różańcową wszyscy udaliśmy się pod figurę i tam nastąpiło jej poświęcenie.

O Maryjo, bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Błogosławiona jesteś między niewiastami!
Błogosławiona, któraś uwierzyła!
Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy!
Cud macierzyństwa Bożego !
A ze względu na nie –
cud Twojego Niepokalanego Poczęcia!
Cud Twojego Fiat!
Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego Odkupienia,
w Krzyż naszego Zbawiciela;
Serce Twoje zostało przebite obok Jego serca.
A teraz, będąc już w chwale Twego Syna,
nie przestajesz wstawiać się za nami,
grzesznymi.
Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką.
Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci.
Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski,
które symbolizują świetliste promienie
wychodzące z Twoich otwartych rąk.
Prowadź nas wciąż do Twego Boskiego Syna.

 

(Modlitwa Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika – Paryż, ul. du Bac – 31 maj 1980 r.).

Skip to content